Житие на
Свети Атанасий Велики

Св. Атанасий е роден в град Александрия между 293 и 298 г. от родители християни. Като дете той е претърпял жестокото гонение на християните при император Диоклитиан в 303г.

Повече

 
Уникални посещения:
Днес 307
Вчера 332
Общо 836563 за 5588 дни
Средно дневно 150
Рекорд 596 на 18.01.2018 (23:57)

 

Благовестие


ПОЧИТАНЕ ПАМЕТТА НА СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ
2019.07.17 - 17:04

20 ЮЛИ
Автор:  Иеромонах Силуан (Никитин)

,,И тъй, отдавайте всекиму, каквото сте длъжни: комуто данък- данък, комуто берия-берия, комуто страх-страх, комуто чест-чест,, (Римл.13:7).
С такива наставления се обръща към нас св. ап. Павел, с което ни призовава за дължимо въздаяние към висшестоящите в този земен живот. А ние, днес сме се събрали в храма Господен, не за да принесем данък, а за да отдадем в най-висша степен страх и почитание, уважение и чест на този велик мъж, поставен толкова високо – великия пророк Илия!
В тази историческа книга на Ветхия Завет – Третата книга Царства, се разказва за древни събития, от 9 век преди Пришествието Христово. Беззаконията на богоизбрания еврейски народ са препълнили с гняв чашата Господня; нечестивият цар Ахав и неговата жена – езическата жрица Иезавел са развратили Израил. Самит те- царете управници, призвани да съхранят вярата в Единия Истинен Бог, започнали да проповядват ужасното и най-долно идолослужение, което включвало и човешко жертвоприношение, включително и убийство на собствените деца и изгаряне на вътрешностите им. Те, със своя пример, показвали как може да бъде оправдана безнравстеността и покварата. Виждайки отпадането на своя народ от истината и нежелаейки окончателната му гибел, Господ изпраща своя пророк от Тесвия, на име Илия, което означава ,,Бог мой,, и който смело отива при царя, отговорен за греховете на цял Израил и страшно го изобличава. Но, погубил душата си, цар Ахав не възприема Господните слова, защото ушите му са оглушели от лъжата и самозабравянето, от лъстта и похвалите на подчинените. Но в него, както и във всеки от нас, нещо, което не може да бъде измамено с лъжливи слова и оправдания, е този любезен към всички и лукав владика – коремът. Знаем думите на Господа: ,, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста,,(Мат.4:4), но те са за вярващия човек, който чува Господнето слово и иска да го разбере, а невярващият е глух духовно и заради това с корема си жадува само плътска и тленна храна. При това, главният идол, на който се кланяли Ахав и израилският народ, бил Ваал – покровител на плодородието и урожая, а значи – обезпечаващ на почитателите си наслаждение и охолство.
И така, когато е безполезно да се обърнеш към слуха на грешника, то си струва да се обърнеш към корема му, който винаги ще чуе гласа на глада и ще заридае от страдание. И казва пророкът Божий: ,, Жив Господ Бог Израилев, пред Когото стоя! В тия години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моя дума,, (3 Цар. 17:1), и страшна суша, а после и глад настанали в Израил в течение на три и половина години. Изсъхнала тревата, загинали горите, градините и лозята, домашните животни измряли от липсата на храна, а после започнали да измират и хората. По заповедта Господня, Илия отседнал при потока Хорат и враните - птици нечисти по закона Моисеев, го хранели като му носели месо и хляб. Но изсъхнал хоратският ручей и словото Господне му явило да отиде при езичниците в Сарепта Сидонска, където ще получи препитание и ще извърши славни и страшни неща- дела на вразумление и отмъщение Господне. Това е жертвоприношението на планината Кармил, когато народът Израилски, вразумил се след дългия глад и виждайки чудото на падането на небесния огън върху жертвеника на Живия Бог, осъзнава своята неправда и греха на богоотстъпничеството; това е и заколването на 400-те езически жреци; това е и призоваването на благословението Господне върху врага на неговото отечество – Азаила, царя Сирийски; и помазването на новия цар на Израил - Ииуя, Немесиевия син, който после ще започне ужасна гражданска война против израилския народ; това е и позорната смърт на Иезавел, жива изядена от бродещи псета, и гибелта на самия Ахав от сирийска стрела.
Пламенната вяра и смелостта на Илия, неговата ревност по Истината Божия, не намери място на земята и сред съплемениците му: ,, пророк не бива без почит, освен в отечеството си и у дома си,, (Мат.13:57) и той беше взет жив на небето, за да дойде пак по думите на Господа, когато отново от безчестието на хората ще прелее Господнята чаша на дълготърпението... Той ще дойде и ще проповядва Истината сред тъмата на безбожието и лъжата, ще бъде убит и ще се възнесе на небето.
Велик е нашият Господ, братя и сестри, Който ни изпраща такива велики пророци! Той изменя законите на естеството, изменя закона, който Сам е дал на народа си: нечистата птица престава да бъде нечиста; праведникът получава храна от езичници; маслото и брашното не свършват у Сарептската вдовица. Мъртви възкръсват, огън от небето изгаря враговете на Божията истина. Страшно е да попаднеш в ръцете на Живия Бог, страшно е да станеш богопротивник! Страшно е да направиш корема си свой бог и да му служиш! Страшно е да забравиш своя Творец, страшно е да не чуваш думите Му.
Кой знае, може и ние да се срещнем в този земен живот с пророк Илия, може да дойде и в нашия дом, както някога при вдовицата от Сарепта, за да ни поиска да го нахраним. И докато не е изсъхнал още Хоратският поток на времето на нашата земна история, трябва да бъдем готови за неговото идване – на Илия Тесвитянина, без да униваме, но радвайки се в Господа, Който ни е обещал: ,, Не бой се малко стадо! Понеже вашият Отец благоволи да ви даде царството,, (Лука 12:32)!
А днес да принесем слава и чест, и поклонение на великия Божий пророк Илия, спомняйки си думите на Иисуса, сина Сирахов:
,,Колко си се прославил ти, Илия, с твоите чудеса, и кой може с тебе да се сравни по слава! Ти въздигна мъртъв от смъртта и ада със словото на Всвевишния; ти свали в погибел царе и знатни от леглото им; ти слуша на Синай изобличение против тях и на Хорив – съд за отмъщение; ти помаза царе за награда и пророци за твои приемници; ти биде грабнат от огнен вихър на колесница с огнени коне... Блажени са ония, които са те видели и които са украсени с любов - и ние живот ще поживеем ,, ( Сир.48:4-9,11).
АМИН!
Превод от руски език : Валя Марчелова
И още ...

ПОЧИТАНЕ ПАМЕТТА НА СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ
СВЕТИ ПЪРВОВЪРХОВНИ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ
ПЕТРОВ ПОСТ
ПЕТДЕСЕТНИЦА
ПОМЕН ЗА ПОЧИНАЛИТЕ
Архив

 

Copyright © Храм Свети Атанасий Варна - Created & Powered by Studio IDA