Житие на
Свети Атанасий Велики

Св. Атанасий е роден в град Александрия между 293 и 298 г. от родители християни. Като дете той е претърпял жестокото гонение на християните при император Диоклитиан в 303г.

Повече

 
Уникални посещения:
Днес 105
Вчера 174
Общо 915683 за 5840 ???
Средно дневно 157
Рекорд 596 на 18.01.2018 (23:57)

 

Благовестие


СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
2020.02.02 - 10:06

Да си пожелаем среща с Бога в своя живот и да останем верни на тази среща до края на житейския си път
Автор:  Епископ Покровский и Николаевский Пахомий

Днес празнуваме празника Сретение Господне – дванадесетия от големите Господски празници. Църквата ни напомня за това, как преди повече от две хилядолетия, Пречистата Богородица с праведният Йосиф довеждат в Йерусалимския храм Богомладенеца Христос.
Според еврейската традиция, която произлиза още от изхода на еврейския народ из Египет, всяко първо дете от мъжки пол трябвало да бъде посветено на Бога и ако родителите, по една или друга причина не можели да го дадат на служение в храма, те го изкупвали, принасяйки за него жертва. Богатите – едногодишно агне, а бедните – два гълъба. И както виждаме изобразено на иконата, Пречистата Дева и праведният Йосиф принасят в жертва два гълъба, според указанието Божие.
На прага на храма Богомладенецът бива поет на ръце от праведния Симеон. Църковното Предание е съхранило разказа за този удивителен човек. Почти триста години преди Рождество Христово, гръцкият цар Птоломей Филопатор (племенник на Александър Македонски и учен човек) събира голямата Александрийска библиотека. Той пожелал книгите с еврейския Закон, дадени на Моисей на светата гора Синай, да бъдат преведени на гръцки език. Били поканени седемдесет и два тълкователи от евреите да се заловят с тази отговорна задача.
На Симеон се паднало да преведе книгата на пророк Исаия. Когато достигнал до думите: ,, ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил‘‘ (Ис. 7, 14), то думата ,,альма‘‘ отначало превел на гръцки като ,,партенос‘‘ – дева. Но после си помислил, че девица не би могла да роди, а ражда жена. И когато посегнал да поправи преведеното, Ангел Божий му се явил и му казал, че именно Дева ще роди Месията. В това е тайнството, и чудото: Дева ще роди Богомладенеца Христос, Който ще спаси света.
Ангелът казал на праведния Симеон: ,, Ти няма да вкусиш смърт, докато сам, със собствените си очи не видиш родения Месия и не го вземеш на ръце‘‘. И ето, старецът Симеон проживял повече от две столетия, очаквайки раждането на Христос. Трудно ни е да си предствим как е живял този човек, какво е чувствал, как се е молил. Но е очевидно, че е бил праведник, защото Бог слуша праведниците. И по откровение свише,Симеон идва в Иерусалимския храм в този ден – четиридесетия от раждането на Христос, и среща Мария и Йосиф, които са довели Христос, за да Го посветят на Бога.
На срещата присъства и старицата - дъщеря Фануилова, пророчица Анна, която ден и нощ служела на Бога с пост и молитва. Още е ясна пред нас картината на Рождество, когато при яслите се появяват влъхвите- тези учени мъже от Изтока, и заедно с тях и простите пастири. Ето, и тази сцена на Сретението Христово е подобна: Христос бива посрещнат от учения мъж Симеон и една обикновена жена- старицата Анна, която може и да е била неграмотна, но служела и проповядвала благочестие и праведност.
Старецът Симеон взема на ръце Младенеца и казва онази молитва, която днес се чете в храма на всяка вечерня: ,, Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение,що си приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля‘‘ (Лк. 2, 29-32). Старецът Симеон поема Христос в ръцете си, с което завършва послушанието, дадено му от Бог.
Богомладенецът се среща със стареца, Ветхият Завет се среща с Новия. А ние, братя и сестри, на този празник трябва за себе си да видим дълбокия вътрешен смисъл: всеки човек в своя живот е длъжен да срещне Бога! Ако такава среща не се състои, то човешкият живот е проживян напразно и напълно безполезно. Разбира се, всеки от нас казва, че познава Бога, че е вярващ, че Го е открил. Но по време на своята среща, Симеон Богоприемец изрича пророческите думи: ,, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия‘‘(Лк. 2, 34). И като че ли в обществото, което по определение е било събрание на вярващи, се появяват хора, които славословят Бога, покланят Му се, но има и такива, които Го ненавиждат, като цар Ирод, воините, садукеите, книжниците. И действително, Христос се оказва на едни за погибел, а на други- за спасение. И даже на кръста Той е между двама разбойници- единият Го славослови, а другият – обижда.
Животът на всеки от нас преминава между отхвърлянето на Христа и Неговото приемане. Вярващото сърце, намирайки Бога, трябва да се стреми към Него. Всеки от нас непрестанно трябва да си напомня: Кой е за нас Христос? Не ли за нашето спасение дойде Той? Следваме ли Го, изпълняваме ли заповедите Му? Или просто сме привикнали към дадената обстановка, към определени правила на живот, но не мислим за Христос, а Го забравяме.
В деня на Сретение Господне да си пожелаем среща с Бога в своя живот и да останем верни на тази среща до края на житейския си път! Да си пожелаем всеки ден, всеки час от живота си да се самооценяваме – изпълняваме ли заповедите, обичаме ли, прощаваме ли обидите? Ако не правим това, то Христос за нас е дошъл за погибел. А ако спазваме, то Той е нашият истински Спасител!
Господ да ви благослови, скъпи братя и сестри, да утеши сърцата ви, да ви укрепи, да ви даде сили да се трудите, подвизавате, да Го следвате за вечно спасение! Амин!

Превод от руски: Валя Марчелова

И още ...

БЛАГОВЕЩЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
ЗА ПОСТА
НЕДЕЛЯ НА БЛУДНИЯ СИН
НЕДЕЛЯ НА МИТАРЯ И ФАРИСЕЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Архив

 

Copyright © Храм Свети Атанасий Варна - Created & Powered by Studio IDA