Житие на
Свети Атанасий Велики

Св. Атанасий е роден в град Александрия между 293 и 298 г. от родители християни. Като дете той е претърпял жестокото гонение на християните при император Диоклитиан в 303г.

Повече

 
Уникални посещения:
Днес 169
Вчера 191
Общо 929586 за 5903 ???
Средно дневно 158
Рекорд 596 на 18.01.2018 (23:57)

 

Благовестие


ВЪЗХВАЛА НА СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ
2020.05.06 - 12:00

Защо придаваме такова огромно значение на подвига на светите мъчениции на особено почитания и честван днес – свети великомъченик Георги Победоносец
Автор:  Свети Лука Кримски

''Да бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази…Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят''(Ин. 18-20). Тези думи на Господа Иисуса Христа са били изречени не само за Неговите свети апостоли, а за всички онези, които Той често наричаше'' малко стадо''.

Малкото стадо – това са всички, които са повярвали в Господа Иисуса Христа, които са приели в сърцето си Неговия закон - закона на любовта, Неговите заповеди - блаженства, а те всички са заповеди на любовта и които ги изпълняват. А сред това малко стадо, като звезди от първа величина, сияят светите мъченици, които ни служат за най-висок пример на дълбока вяра в Господа Иисуса Христа, пример за безпределна любов към Него и самоотверженост в страданията, в неописуемите мъчения и изтезания.

Сред огромния сонм от свети мъченици, числото на които превишава десетки хиляди, сияят великомъчениците, които са претърпели за Христа ужасяващи страдания и подвизите на които имат огромно значение за християнския свят. Сред тях особено изпъква един от най-великите, особено почитани, и честван днес – свети великомъченик Георги Победоносец.

Защо придаваме такова огромно значение на подвига на светите мъченици? Преди всичко, защото със своята чиста кръв и безмерна любов към Господа Иисуса Христа в изключително голяма степен съдействат на проповедта на апостолите Христови.

Помислете, ако нямаше толкова свети мъченици, щеше ли проповедта за Възкресението Христово, Възкресението на Разпнатия Господ Наш да има такава голяма и всепокоряваща сила?
Нима можеха народите в течение на всички тези векове да повярват, че разпнатият еврейски Учител е Истинният Син Божий, Спасителят на целия човешки род?

Езичниците биха се надсмяли над вярата в Разпнатия, ако тя не бе закрепена с Неговото възкресение от мъртвите, ако апостолите нямаха правото да проповядват за Него като за Разпнатия и Възкръсналия, като за умрелия и Възкръсналия, като за Победителя на смъртта и Победителя на дявола.
И в това голямо дело светите мъченици имат своето дълбоко действено участие, защото знаете какво потресаващо въздействие на зрителите-езичници и даже на самите палачи са имали техните страдания, когато те безстрашно и мълчаливо, даже с благодарение на уста са претърпявали тези ужасяващи изтезания.
Днес празнуваме заедно с паметта на св. Георги Победоносец и паметта на Александра- жената на този окаян Диоклециан, който повече от всички римски императори е мъчил християните.
Знаем как зрелището на страданията на свети Георги внезапно обръща към вярата в Христа и тази чиста по сърце жена, която безстрашно се обявява за християнка пред страшния си съпруг и претърпява смърт за Христа Господа наш, заедно с великомъченика.

Защо кръвта на светите мъченици има такова огромно значение за христинския свят? Защото тази кръв напоява и освещава земята, защото от тази кръв повече от всичко се боят и треперят дяволът и тъмните му ангели.
И в друго отношение дълбоко значение имат тези подвизи – те са за нас ярък пример на непоколебима вяра в Спасителя и любов към Него. И ние би трябвало да се срамуваме, когато проявяваме малодушие и да се страхуваме там, където страхът не съществува...
Самите мъченици не са се страхували от никого и от нищо, не се съблазнявали от никого и от нищо.

Император Диоклециан ценял дълбоко като храбър и особено необходим воин свети Георги. Когато видял, че дори и най-тежките мъчения не успяват да сломят вярата му в Христа, той дори му предложил да го направи втори в своето Римско царство, ако принесе жертва на боговете. Но в отговор свети Георги се изсмял и разбира се отхвърлил непоколебимо предложението да стане равен на императора по чест и слава, защото верността му към Христос била твърда като диамант и любовта му към Него - безгранична.
Помним добре страшните мъчения, на които бил подложен мъченикът: как цели денонощия прекарал с оковани нозе, с огромен камък на шията, който едва не го смазал; как привързан към огромно колело, под което дъска с гвоздеи и ножове се врязвали в тялото му; как го обули в ботуши с остри гвоздеи отвътре и го карали да бяга по улиците на града; как го хвърлили в яма с негасена вар, а когато след три дни Диоклециан очаквал да научи, че Георги е изгорял във варта, те му го довели и представили жив и невридим и той не повярвал на очите си.
Труден бил подвигът на великомъченик Георги, и Сам Господ явил благоволението си към него, като го посетил в тъмницата, ободрил го и благословил края на мъките му.

Георги Победоносец не се боял от нищо. А ние, слабите негодни християни, така ли се отнасяме, когато, макар и в значително по-малка мяра, нещо ни грози? Нима не отдаваме предпочитание на нищо неструващите и бързо преходни блага пред благата вечни? Нима поставяме за цел на живота си пътя, който Той ни е указал? Нима помним винаги думите Христови: ''Аз съм Пътят , Истината и Животът''?
За светия мъченик и Победоносец Георги не е имало друг път, освен пътя на Живота. Никакви заплахи и страхове не са го отклонили от Христовия път.

Затова и днес се прекланяме пред всички мъченици и особено пред великия мъченик Георги Победоносец и му засвидетелстваме нашата гореща почит.

Да се засрамим за малодушието си, за малодушието пред най-малкия страх, който изниква във въображението ни. Да възлюбим от цялото си сърце нашия Господ Иисус Христос и Неговите мъченици, и особено празнуемия днес великомъченик Георги Победоносец!

Превод от руски език: Валя Марчелова
И още ...

ШЕСТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА - НА СЛЕПИЯ
ПЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА - НА САМАРЯНКАТА
СЛОВО В ЧЕТВЪРТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА - НА РАЗСЛАБЛЕНИЯ
ВЪЗХВАЛА НА СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ
ТРЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА - НА ЖЕНИТЕ МИРОНОСИЦИ
Архив

 

Copyright © Храм Свети Атанасий Варна - Created & Powered by Studio IDA