Житие на
Свети Атанасий Велики

Св. Атанасий е роден в град Александрия между 293 и 298 г. от родители християни. Като дете той е претърпял жестокото гонение на християните при император Диоклитиан в 303г.

Повече

 
Уникални посещения:
Днес 43
Вчера 219
Общо 943764 за 5976 ???
Средно дневно 158
Рекорд 596 на 18.01.2018 (23:57)

 

Благовестие


ПЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА - НА САМАРЯНКАТА
2020.05.17 - 13:01

който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее
Автор:  Митрополит Иоанн (Вендланд)

Христос Воскресе!
От деня на Светлото Христово Възкресение в течение на три седмици Светата Църква отбелязва събития, непосредствено свързани с Възкресението на Господ Иисус Христос.
Първата седмица протича в ликуващия възторг от самото Възкресение; втората – във възпоменаване на това, как св. ап. Тома повярва; третата – как на Христа Спасителя послужиха Иосиф, Никодим и как жените мироносици, отивайки при Гроба срещнаха Ангела, а после и Самия Възкръснал Господ.
Празникът на Пасха продължава и нататък, но в църковните служби наред с прославата на Възкресението Христово, се възпоменават и други събития, случили се преди Разпятието и Възкресението. В четвъртата неделя се припомня чудото с изцелението на разслабления, а в днешната пета неделя – обръщането на самарянката във вярата в Господ Иисус като Спасител.
Каква е връзката между Възкресението Христово и тези събития?!
И във Възкресението, и в тези събития действа Силата Божия.
И още една, особена връзка има!
Възкресение Христово наричаме Пасха. А какво означава думата ,,пасха‘‘? Това е ,,преход, преминаване''. Христос възкръсна и ни преведе от смърт към живот, от земята към небето. Така се пее в ирмоса на 1 песен от Пасхалния канон: ,,...от смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе...‘‘
Пасха е ,,преминаване‘‘ в различните му значения: от смърт към живот; от гибел към спасение, а и в земен смисъл – от болест към здраве. Последното е видно от библейския разказ за разслабления, когато тридесет и осем години един болен човек лежи, без да може да се надигне, но по думата Христова става, прохожда и вдига одъра си. (срв. Иоан. 5: 1-15).
А днес имаме примера със самарянката!
Преходът от лошо към добро с нея се извършва в няколко пласта:
Ето физическият преход: тя отива за вода извън града, при кладенеца. Това е свято място – древният кладенец, където преди около 2000 преди тази случка са се развили евангелски събития – изкопава го внукът на Авраама – Иаков за своя син Йосиф (срв. Иоан 4: 5-6). Самарянката навярно всеки ден е отивала при този извор. Такава разходка за вода откъсва човека от житейската суета, от ежедневните неща и го предразполага към приемане на Божията мъдрост.
И веднъж, когато самарянката среща при извора Господа наш Иисуса Христа, се извършва нейното духовно прераждане, великият преход от духовната тъма към светлината на вярата.
Христос й казва: ,, да би знаяла дара Божий, и кой е Оня, Който ти казва: дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива “(Иоан. 4: 10) - и после: ,, който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен (Иоан. 4: 14).

Самарянката получава живата вода Христова: тя повярва в Господа Иисуса Христа като Спасител. По думата на Христос тя сама стана източник на жива вода, защото проповяда Господа на своите съграждани, и те отидоха при Христос и повярваха в Него (Иоан. 4: 29-30; 39-42).
В дълбочина на този главен преход в живота на самарянката, можем да забележим още два.
Това е нравственото изменение, очистването на личния живот. Когато самарянката моли Христос да й даде от тази жива вода, Спасителят й казва: ,, иди повикай мъжа си и дойди тука‘‘, а тя отговаря ,,нямам мъж‘‘(срв. Йоан 4:15-16). Както тава ясно по-нататък, самарянката е изхитрувала, за да укрие от Спасителя недостатъците в своя личен живот.
Вместо да я упрекне, Христос с изкуството на Велик Учител и Лекар, я похвалва и казва: ,, добре каза, че мъж нямаш; защото петима мъжа си имала, и тоя, когото сега имаш, не ти е мъж; това право си каза‘‘.
И тогава жената, разбирайки, че животът й не е тайна за Господа, се съгласява с Него и възкликва: ,, Господине, виждам, че Ти си пророк. " (Иоан. 4:19).
Несъмнено съгласието с Господ очиства душата и самарянката, съгласявайки се, става друг човек - очиства се. В нея се пробужда духовен интерес, което е знак за още един етап в прехода от лошо към добро. В резултат самарянката веднага отправя към Господ важния религиозен въпрос, занимаващ вероятно не само нея, но и нейните земляци: ,, Нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Иерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме‘‘(Иоан. 4:20). Христос й разяснява, че Богу може човек навсякъде да се кланя, както и заедно с това назавава Бога – Отец. Той казва: ,, Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които Му се покланят. Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина‘‘ (Иоан. 4, 23-24).
В тези думи на Спасителя можем да видим и иносказателно указване на тайната на Пресветата Троица. Да се поклонят на Отец, Който е първото Лице на Светата Троица, на Духа – третото Лице на Светата Троица и на Истината – второто лице на Светата Троица. Като Сам Той казва за Себе Си: ,,Аз съм Истината‘‘ (Иоан. 14: 6).
И така, поклонението на Отца с Дух и Истина – означава да влезеш в общение със Светата Троица. Какво щастие е да се поклониш на Бога.
Много са спасителните преходи от лошо към добро, през които преминава самарянката: пешеходният преход от дома до кладенеца; преходът от упрека, че Иисус като юдеин проси от жена самарянка вода към молбата самата тя да получи от Него жива вода; преход от суеверието, че на Бог може да се покланя само на определено място до Истинната вяра в Небесния Отец, Комуто трябва да се покланя с Дух и Истина; преходът от непросветеното състояние към вярата в Христа Спасителя.
Заради това споменаваме днешното събитие – беседата със самарянката, на най-удачното място - в това Пасхално време, когато празнуваме преминаването от смърт към живот, от земята към Небето, когато сме в радостта на Възкресението Христово, Комуто да бъде слава вовеки! Амин!

Превод от руски език: Валя Марчелова
И още ...

ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА СВЕТИЯ ГОСПОД НАШ ИИСУС ХРИСТОС
СВЕТИТЕ ПЪРВОВЪРХОВНИ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ
ТРЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА- СЪБОР НА ДОРОСТОЛСКИТЕ МЪЧЕНИЦИ
ПЕТДЕСЕТНИЦА
ШЕСТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА - НА СЛЕПИЯ
Архив

 

Copyright © Храм Свети Атанасий Варна - Created & Powered by Studio IDA